Skuteczne inwestowanie walutowe na rynku Forex

Forex stanowi największą, międzynarodową giełdę walutową, umożliwiającą inwestorom z różnych stron świata handlowanie wszystkimi istniejącymi walutami. W odróżnieniu od standardowych giełd, ta nie posiada centrali zarządzającej. Zaletą Forex jest internetowa dostępność, płynność i elastyczne lewarowanie. Inwestorzy mogą zarządzać swoim kapitałem z dowolnego miejsca. Koszta związane z inwestycją na Forex sprowadzają się wyłącznie do różnicy walutowej. Niezależnie od panującej na rynku hossy, czy bessy, inwestor może pomnożyć swój pierwotny kapitał. Nadzór nad Forex w Polsce pełni Komisja Nadzoru Finansowego.

Forex w praktyce

Giełda Forex polega na szeroko pojętej wymianie walutowej. Spekulacje wyrażane są w parach walutowych posiadających specjalne, trzyliterowe skróty, z czego na pierwszym miejscu znajduje się wyceniana waluta.

Forex działa całą dobę, we wszystkie dni robocze. Światowy charakter działalności rynku sprawia, że handel zaczyna się w poniedziałek w Sydney, a kończy w piątek w Nowym Yorku.

Dzienne obroty sięgają pięciu bilionów dolarów amerykańskich. Waluta ta, uznana jest za najsłynniejszą, spośród wszystkich możliwych. Niemniej jednak, na giełdzie walutowej dokonuje się transakcji przy pomocy wszystkich walut. W Polsce najczęściej dopiera się pary w oparciu o osiem walut: polska złotówka, euro, funt brytyjski, jen japoński, frank szwajcarski oraz dolar: amerykański, australijski i nowozelandzki.

Wysokie ryzyko inwestycyjne towarzyszące Forex, prowadzi do szybkiego pomnożenia wejściowego kapitału, ale i nie rzadko utraty wszystkich zgromadzonych środków. Internetowy rynek walutowy pozwala jednym inwestorom zarobić, z kolei innym stracić. Ich nieodzowną cechą musi być zdolność przewidywalności, wyczucie sytuacji oraz znajomość zasad, strategii i możliwości.

Pozycje zleceń na największym rynku walutowym

Inwestycja w waluty obce na rynku Forex opiera się o własne strategie i umiejętne zarządzanie pozycjami, zleceniami. Największym zainteresowaniem cieszą się pozycje krótkie i długie. Forex to rynek, w którym pozycje krótkie otwarte są dla pozycji długich.

Pierwsza to zobowiązanie do sprzedaży po określonej cenie pewnego instrumentu. Inwestor oczekuje spadku ceny, a tym samym osiągnięcia zysku. Pozycja długa – droższa od poprzedniej – opiera się na kupnie pewnego instrumentu po określonej cenie. Inwestor oczekuje wzrostu ceny, umożliwiającej zysk. Różnica pomiędzy kwotą kupna a sprzedaży stanowi zarobek dla brokerów.

Forex umożliwia działanie zleceniem o charakterze „stop”. Stanowi to gwarancję zamknięcia pozycji przy osiągnięciu oczekiwanych parametrów. Zlecenie to wymaga wcześniejszego określenia górnej oraz dolnej granicy cenowej danej inwestycji. Stop Loss zamyka pozycję, podczas niebezpiecznego spadku ceny. Stop Winn dokonuje zamknięcia po osiągnięciu oczekiwanych zysków.

Giełda walutowa posiada również zlecenia wstępne. Po odpowiednim ustawieniu, platforma samodzielnie dokona zakupu, bądź sprzedaży danego instrumentu.

Oszustwa a Forex

Duży zysk wiąże się z pokusą szybkiego zarobku. Spotykane są również fałszywe firmy – scumy, dążące do straty depozytu przez inwestora. W celu znalezienie uczciwego brokera należy przeanalizować możliwie wiele informacji na ich temat. Specjaliści portalu Forex stworzyli dla wszystkich inwestorów rzetelny ranking najbardziej cenionych brokerów.

Mimo ryzyka inwestycyjnego, rynek Forex daje duże możliwości pomnożenia własnego kapitału. Wraz z wzrostem doświadczenia i wiedzy, spada ryzyko niepowodzenia. Dzięki determinacji i stopniowemu poznawaniu rynku istnieje możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków.

Forex –walutowe inwestycje dla każdego

Inwestycja własnego kapitału na międzynarodowym rynku walutowym Forex wiąże się zazwyczaj z długoterminowymi działaniami. Zdarzają się również przypadki krótkoterminowych transakcji.

Jak zacząć inwestować na Forex?

Kwota minimalnego kapitału, niezbędnego do inwestycji na walutowym Forex pozwana na to, by każdy mógł z niego korzystać. Dostępne powszechnie poradniki zawierające wszystkie konieczne informacje pozwalają na zaznajomienie się z teorią. Specjalne konta demonstracyjne umożliwiają nabycie praktycznych działań. Do samodzielnej inwestycji niezbędny jest również komputer z dostępem do Internetu oraz kilkaset złotych.

Sposobów na rozpoczęcie inwestycji w Forex jest wiele. Jednym z nich jest działanie w oparciu o konto demonstracyjne. Wirtualne środki pozwalają na naukę, bez realnej straty. Innym sposobem jest wpłacenie minimalnego depozytu i podjęcie przy jego udziale pierwszych, małych inwestycji.

Założenie niezbędnego konta odbyć się może przy pomocy Internetu. Brokerzy umożliwiają założenie konta online, ale i udostępniają darmową platformę Forex, w której inwestor wykonuje transakcje walutowe.

Inwestowanie na Forex wymaga wcześniejszego poznania teoretycznych kwestii związanych z funkcjonowaniem tego rynku. Stanowi to konieczność by w szybkim tempie nie stracić włożonego kapitału. Umiejętne zarządzanie własnymi inwestycjami w Forex prowadzi do szybkiego pomnożenia kapitału. Koniecznością jest zaznajomienie się z możliwymi strategiami, zleceniami, czy specyficznymi zwrotami. Pomocne w tej kwestii są liczne słowniki oraz samouczki sporządzane przez specjalistów w wersji papierowej, ale i wirtualnej.

Prywatny broker

W wyborze odpowiedniego brokera warto wziąć pod uwagę opinie na ich temat, by uniknąć współpracy z oszustem nastawionym na szybki zysk. Posiłkować się można informacjami zawartymi na stronach internetowych. Umieszczono tam również rankingi zauważanych brokerów. Skorzystanie z takich możliwości pozwala zmniejszyć ryzyko przed inwestycyjne. Broker otwiera konto inwestorowi, ale i umożliwia samodzielne działanie w Forex. Wielu z nich organizuje specjalne, płatne szkolenia oraz udziela pomocnych wskazówek osobom początkującym.

Bonus na starcie

Przez niecierpliwość, inwestorzy zapominają przy zakładaniu konta o możliwości skorzystania z promocji. Pierwszy depozyt wiąże się z otrzymaniem dodatkowej gotówki. Ten darmowy zabieg pozwala na podwojenie swojego kapitału. Suma darmowego bonusu zależy od możliwości i oferty danego brokera.

Analiza rynku walutowego

Do właściwego poznania sytuacji giełdy Forex potrzebna jest rzetelna analiza. Inwestorzy wybierają jeden, z możliwych dwóch sposobów. Pierwszy to analiza techniczna opierająca się o specjalne narzędzia: trendowe linie, poziomy oporów i wsparć oraz różnorodne formacje cenowe. Drugi sposób to analiza fundamentalna. Istotne jest w niej prognozowanie zachowań występującym na rynku walutowym. Narzędzie to ocenia daną perspektywę walutową.

Plan i strategiczne inwestowanie

Rzetelne przygotowanie się do inwestowania własnego kapitału, odzwierciedla się w praktycznych działaniach. Obranie własnych strategii pozwala w tym momencie na rzeczywiste mnożenie gotówki. W praktyce istnieją dwa rodzaje strategii. Pierwsza to rzeczywiste, możliwie najwyższe mnożenie pierwotnego kapitału. Druga to utrzymanie go na tym samym poziomie, a co za tym idzie – brak straty.

Przy inwestycjach walutowych na Forex, pamiętać należy o wyłączeniu zbędnych emocji. Nagłe działanie pod wpływem emocji nie sprzyja korzystnym inwestycjom. Zysk częściej towarzyszy przemyślanym decyzjom i chłodnej kalkulacji.